Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ερχονται απολύσεις στο ΔημόσιοΞεκίνησε η διαδικασία «αξιολόγησης» φορέων και προσωπικού του Δημοσίου, η οποία, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του ΟΟΣΑ, τελική της κατάληξη θα έχει τη μείωση των δομών του κράτους, τουλάχιστον, κατά 30% καθώς και μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Αναλυτικότερα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δ. Ρέππακαι Οικονομικών Ευ. Βενιζέλου τίθενται σε διαδικασία «αξιολόγησης» από 1/1/2012 οι παρακάτω φορείς και το προσωπικό τους: Υπουργείακαι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους. Η Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης και ηΓενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Ενημέρωσης. Οι Αυτοτελείςδημόσιες υπηρεσίες. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του κράτους. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. Οι ΔΕΚΟ και τα εποπτευόμενα από το κράτος Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 εφόσον απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζόμενους.
Ο εν λόγω κατάλογος των φορέων δύναται να συμπληρωθεί με νεώτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση. Οπως έχει ανακοινωθεί, ο καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Γάλλους εμπειρογνώμονες, που προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με τη συνδρομή ιδιωτικών φορέων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε κάθε υπουργείο συστήνεται Επιτροπή Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών, με αντικείμενο την εφαρμογή των αποφάσεων της κυβέρνησης για περιορισμό των κρατικών δομών κατά τουλάχιστον 30%. Επίσης, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης από 1/1/2012 τίθεται σε εφαρμογή η διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η διαδικασία αξιολόγησης θα διενεργηθεί από εξωτερικούς συμβούλους (δηλαδή ιδιώτες), ενώ την αξιολόγηση του προσωπικού θα εποπτεύει το ΑΣΕΠ. Βάσει της αξιολόγησης που θα γίνει, η αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα τέλη του ερχόμενου έτους με κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων, μετακίνηση, μετάθεση ή και απόλυση προσωπικού οπότε και θα συνταχθούν νέα οργανογράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου