Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ - ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Καρατομούν μισθούς και θέσεις εργασίαςΑπολύσεις χιλιάδων εργαζομένων φέτος και τα επόμενα χρόνια και δραματική μείωση των μισθολογικών αποδοχών, η οποία μπορεί να ξεπεράσει το 50%, είναι δύο από τις εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες που επιφέρει το αποκαλούμενο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης του κεφαλαίου και οι οποίες βαφτίζονται εργασιακή εφεδρεία και νέο μισθολόγιο.
Βασικά χαρακτηριστικά του νέου μισθολογίου είναι η κατάργηση του συνόλου των επιδομάτων και η σύνδεση του μισθού με την απόδοση. Τα επιδόματα φθάνουν συνολικά περί τα 250 με τον κάθε κλάδο να λαμβάνει ορισμένα από αυτά και τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του μισθού. Η κατάσταση αυτή είναι απόρροια της χρόνιας επιδοματικής πολιτικής, καθώς οι κυβερνήσεις προτιμούν να δίνουν επιδόματα αντί για αυξήσεις στους βασικούς μισθούς. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι συντάξιμα, είναι πιο εύκολο να περιορίζονται ακόμα και να καταργούνται, δημιουργούν κατά περίπτωση πελατειακούς μηχανισμούς που χρησιμεύουν στη στήριξη των αντεργατικών κυβερνητικών πολιτικών.
Το νέο μισθολόγιο διατηρεί μόνο τα επιδόματα: Τέκνων, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (ποιοι το δικαιούνται θα οριστεί με υπουργικές αποφάσεις), απομακρυσμένων και παραμεθόριων περιοχών (αντιστοιχεί σε μικρότερες γεωγραφικές περιοχές από τις σημερινές) και θέσης. Αυτά θα αφορούν σε ένα μικρό κομμάτι εργαζομένων και δε θα δίνονται όλα μαζί, αλλά κατά περίπτωση.
Η σύνδεση του μισθού με την απόδοση επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από τη σύνδεση της μισθολογικής με τη βαθμολογική εξέλιξη (σήμερα δεν υπάρχει τέτοια σύνδεση). Η προαγωγή στον επόμενο βαθμό (συνολικά είναι έξι) συνδέεται με μια αύξηση κυρίως από 10% έως 15%. Ομως για να προαχθεί ένας εργαζόμενος πρέπει καταρχάς να κριθεί ότι είναι «προακτέος». Αυτό εξαρτάται από τη «συμπεριφορά στην υπηρεσία» και την «απόδοσή» του. Αν δεν κριθεί «προακτέος» στερείται το δικαίωμα «για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη». Στην περίπτωση που κριθεί «προακτέος» ακολουθούν οι ποσοστώσεις. Για τους «προακτέους» από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' (είναι ο ανώτερος βαθμός) προάγεται μέχρι το 20% των κρινόμενων υπαλλήλων! Επομένως ακόμα και όσοι κριθούν άξιοι για προαγωγή δεν είναι σίγουρο ότι θα προαχθούν. Μαζί με αυτούς που κρίνονται «μη προακτέοι» χάνουν και την αύξηση που επιφέρει η προαγωγή.
Ενα άλλο χαρακτηριστικό της βαθμολογικής εξέλιξης είναι τα χρόνια υπηρεσίας που πρέπει να διανύσει ο εργαζόμενος για να φθάσει στο σημείο να κριθεί για τον επόμενο βαθμό και τα οποία είναι από δύο μέχρι δέκα! Για τους υπάρχοντες υπαλλήλους απαιτείται να διανύσουν περισσότερα χρόνια.
Στη σύνδεση του μισθού με την απόδοση συμβάλλει και η καθιέρωση του Κινήτρου Επίτευξης Στόχου, που ουσιαστικά είναι ένα μπόνους που δίνεται εφόσον πιαστούν οι στόχοι που θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση.
Τέλος, να σημειωθεί ότι για ορισμένες ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) προβλέπεται μείωση του μέσου όρου των αποδοχών κατά 35% συγκριτικά με το μέσο όρο των αποδοχών του 2009. Επίσης, για τις υπόλοιπες δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στο κεφάλαιο Α του νόμου ν.3429/2005 προβλέπεται ότι ο μέσος όρος των μεικτών αποδοχών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1.900 ευρώ το μήνα.
Αναγγελία απόλυσης
Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την αυτοδίκαιη απόλυση δύο κατηγοριών εργαζομένων:
  • Οσοι παραμένουν με αίτησή τους στην υπηρεσία (σύμφωνα με τον ασφαλιστικό νόμο 3863/2010) ενώ έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους και έχουν συμπληρώσει 35ετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία.
  • Οσοι υπάλληλοι έχουν συμπληρώσει 35ετή πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία και το 55ο έτος της ηλικίας τους εφόσον η συμπλήρωση της προαναφερόμενης υπηρεσίας και του προαναφερόμενου ορίου ηλικίας συντελούνται μέχρι την 31/12/2013. Οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας τίθεται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα.
Ολες οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων που απολύονται καταργούνται. Επίσης καταργούνται όλες οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν σήμερα στο Δημόσιο, πλην αυτών για τις οποίες: Εχουν εγκριθεί προσλήψεις, έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα διαγωνισμών του ΑΣΕΠ για την πλήρωσή τους, αφορούν σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό της ανωτάτης βαθμίδας εκπαίδευσης. Του διπλωματικού κλάδου και των εξομοιουμένων με αυτόν μισθολογικά και βαθμολογικά κλάδων του υπουργείου Εξωτερικών.
Οσοι εντάσσονται σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και όσοι χαρακτηριστούν πλεονάζον προσωπικό μπαίνουν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας στη διάρκεια της οποίας θα παίρνουν το 60% του βασικού μισθού που έπαιρναν. Αν στην περίοδο αυτή πιάσουν δουλειά και οι αποδοχές από αυτή υπερβαίνουν το ποσοστό του βασικού μισθού τότε αυτό μειώνεται αναλόγως. Για όσους είναι σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα η εργασιακή εφεδρεία μπορεί να ισχύει μέχρι και δύο χρόνια.
Για τους πλεονάζοντες η ένταξή τους στην εργασιακή εφεδρεία σημαίνει ουσιαστικά απόλυση αφού η δυνατότητα επαναπρόσληψης στο Δημόσιο θα αφορά σε ποσοστό 10% επί των ετήσιων προσλήψεων και με την ίδια σχέση εργασίας εφόσον γίνουν προσλήψεις. Δηλαδή, στις σημερινές συνθήκες δε θα γίνει καμιά πρόσληψη και το 60% του βασικού μισθού για ένα χρόνο δεν είναι τίποτα περισσότερο από το επίδομα ανεργίας που συνοδεύει κάθε απόλυση.

Χ. Μ.

Οι νέοι εισαγωγικοί βασικοί μισθοί
Οι νέοι κατώτατοι βασικοί μισθοί (μεικτές αποδοχές) στο Δημόσιο είναι οι εξής:
  • Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 780 ευρώ
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) 858 ευρώ
  • Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) 1.037 ευρώ
  • Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) 1.092 ευρώ
Συγκριτικά με τις σημερινές αποδοχές είναι μειωμένες από 112 μέχρι 32 ευρώ. Οι μειώσεις μεγαλώνουν όσο αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας. Από τους νέους εισαγωγικούς μισθούς πρέπει να αφαιρεθούν οι κρατήσεις (τον πρώτο χρόνο είναι μεγαλύτερες) και οι φόροι. Ετσι στα χέρια του εργαζόμενου ΥΕ μένει ένα ποσό μικρότερο από 500 ευρώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου