Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

"Tσεκουρώνονται" άγρια οι μισθοί σε 11 ΔΕΚΟ


Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών δόθηκε εντολή στις διοικήσεις 11 ΔΕΚΟ να «κουρέψουν» για όλους τους εργαζομένους τις αποδοχές του Νοεμβρίου σε ποσοστό ως 25% σε σχέση με τις αποδοχές του Οκτωβρίου. Ο τελικός στόχος είναι οι μηνιαίες αποδοχές για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά να είναι μειωμένες κατά 35% σε σχέση με τις αποδοχές που είχαν τον Οκτώβριο του 2009, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στον προυπολογισμό του 2012.
Πρόκειται για τους μισθούς των εργαζομένων σε ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΤΑ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΡΚΟ, ΟΠΑΠ, ΟΛΘ, ΟΛΠ, καθώς επίσης τα τραπεζικά ιδρύματα Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο όπου το Δημόσιο έχει το μεγαλύτερο μερίδιο των μετοχών τους.
Από το μέτρο αυτό εξαιρέθηκαν μόνο ο ΟΤΕ και τα ΕΛΠΕ, καθώς πλέον ελέγχονται μετοχικά από ιδιωτικά κεφάλαια.

Οι περικοπές, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, θα γίνουν σε τρεις δόσεις.

Στα εκκαθαριστικά του Νοεμβρίου που θα παραλάβουν εντός των επόμενων ημερών, θα υπάρχει μείωση αποδοχών κατά 25% σε σχέση με όσα εισέπρατταν στο τέλος Οκτωβρίου.

Το επιπλέον ποσοστό μείωσης έως το 35%, θα γίνει σε δύο δόσεις, η πρώτη την 1.11.2012 και η δεύτερη την 1.11.2013.
Με την εγκύκλιο αυτή επιχειρείται να εφαρμοστεί το ίδιο ακριβώς σύστημα που εφαρμόζεται στον στενό δημόσιο τομέα και στις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, σε ό,τι αφορά τις μειώσεις των αποδοχών τους.

Παράδειγμα μείωσης μισθού

Υπάλληλος λαμβάνει κατά την 31/10/2011 μηνιαίες αποδοχές ύψους 3.000 ευρώ. Εάν με την εφαρμογή του νόμου οι αποδοχές του θα πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 2.000 ευρώ, τότε οι μηνιαίες αποδοχές του υπάλληλου αυτού θα μειωθούν ως εξής:

Από 1/11/2011 έως 31/10/2012: 3.000 – (3.000 x 25%) = 2.250 ευρώ.
Το ποσό των 250 ευρώ που απομένει, για να διαμορφωθούν οι αποδοχές στα 2.000 ευρώ, θα αφαιρεθεί σε δύο δόσεις ως εξής:
Από 1/11/2012 έως 31/10/2013: 2.250 - 125,00 = 2.125 ευρώ.
Από 1/11/2013 και εφεξής: 2.000 ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου